اجرای سامانه مودیان و شناسایی حساب‌های تجاری راه فرار مالیاتی را می‌بندد

وی با تأکید بر اینکه در گذشته شاهد عدم شفافیت در فعالیت مالیاتی اصناف بودیم، بیان کرد: اصناف با سازمان مالیاتی توافق می‌کردند و عددی را به‌عنوان مالیات در نظر می‌گرفتند که این امر طبیعی و عدالت‌محور نبود.

عبدالله پور ادامه داد: این نوع مالیات‌ستانی باعث شده بود تا مالیات یک واحد صنفی که فروش بیشتری دارد با یک واحد صنفی که فروش کمتری دارد، تناسب نداشته باشد؛ اما با قانون پایانه‌های فروشگاهی شفافیت مالی هر واحد صنفی مشخص شد و سازمان مالیاتی می‌تواند به طور عدالت‌محور مالیات دریافت کند.

کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی به مالیات‌ستانی عادلانه کمک می‌کند، گفت: هر کاری که به کامل شدن تور مالیاتی کمک کند باید مورد اهتمام قرار گیرد. مالیات‌ستانی دولت باید با سرعت و به‌صورت نقد صورت گیرد تا در ثبات اقتصاد تأثیر بگذارد.

وی گفت: دستورالعمل تفکیک و شناسایی حساب‌های تجاری از سوی بانک مرکزی تکمیل‌کننده قانون پایانه‌های فروشگاهی بود و راه فرار مالیاتی نیز بسته خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880775/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8Cاین کارشناس اقتصادی با اشاره به دستورالعمل شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری تصریح کرد: با جدیت در نظام مالیاتی شاهد تحرکاتی از سوی بعضی واحدهای صنفی بودیم که اقدام به جمع‌آوری کارتخوان‌ها کرده و درخواست پول نقد و یا از طریق کارت به کار می‌کردند که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل شناسایی حساب‌های تجاری را  به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

«سپهر عبدالله پور» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص اقدامات دولت سیزدهم در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی، اظهار داشت: تامین منابع بودجه‌های دولت به طور کامل از درآمدهای مالیات نبوده و نیست، این در حالی است می‌توان با اخذ مالیات تمام هزینه‌های دولت را تامین کرد و از این طریق، اقتصاد کلان به ثبات می‌رسد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری