اجتهادی: برنامه‌ای برای برگزاری حراج حضوری کالاهای اموال تملیکی نداریم 


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: سامانه حراج خرده‌فروشی برخط رونمایی شد که با حرکت به سمت الکترونیکی شدن حراج‌ها، برنامه‌ای برای برگزاری حراج حضوری کالاهای اموال تملیکی نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124300/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری