اتصال پیام رسان بانکی و انسجام بانکی و پولی ایران و روسیه


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد گفت: امروز سیستم‌های پیام‌رسان بانکی دو کشور کاملاً به یکدیگر متصل شده‌اند و بانک‌های دو طرف با ایجاد زیرساخت‌های قانونی به‌زودی می‌توانند نزد یکدیگر گشایش حساب انجام دهند و این اتفاق در ماه‌های آینده، به شکل استفاده از کارت‌های بانکی هر کشور در کشور مقابل فراهم خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063034/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری