اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت حمایت از بازار سرمایه در نشست تخصصی «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با رییس سازمان بورس و مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی در وزارت اقتصاد بررسی شد.

وی با اشاره به نگاه مثبت و حمایت رییس جمهور از راهکارهای حمایتی از بازار سرمایه یادآور شد: برای نمونه موضوع اصلاح اساسنامه پالایشی و دارایکم و همچنین موضوع واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار با گردش کاری سریع به سرانجام رسید. 

خاندوزی در این نشست با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه، اظهار کرد: گرچه شرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است؛ اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه بلندمدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد.

وزیر اقتصاد از مدیران بورسی خواست تا پیشنهادات خود برای راهکارهای اصلاحی بازار سرمایه به صورت میان‌مدت و بلندمدت را به صورت فهرستی در اختیار دولت قرار دهند تا تدوین لایحه بودجه با نگاه به این پیشنهادات در همکاری بین ارکان دولت تدوین شود و نظارت پیشینی درباره عواملی صورت گیرد که امکان تاثیرگذاری بر بازار سرمایه را دارد.

همچنین در این جلسه هلدینگ‌ها با اشاره به گزارش مثبت شرکت‌ها و روند رو به رشد سودآوری شرکت‌های بورسی با اختصاص منابعی جهت انتشار اوراق اختیار تبعی و حمایت از سهم‌های خود در بازار موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906758/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری