اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه

وی با اشاره به نگاه مثبت و حمایت رییس جمهور از راهکارهای حمایتی از بازار سرمایه یادآور شد: برای نمونه موضوع اصلاح اساسنامه پالایشی و دارایکم و همچنین موضوع واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار با گردش کاری سریع به سرانجام رسید. 

همچنین در این جلسه هلدینگ‌ها با اشاره به گزارش مثبت شرکت‌ها و روند رو به رشد سودآوری شرکت‌های بورسی با اختصاص منابعی جهت انتشار اوراق اختیار تبعی و حمایت از سهم‌های خود در بازار موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906758/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87وزیر اقتصاد از مدیران بورسی خواست تا پیشنهادات خود برای راهکارهای اصلاحی بازار سرمایه به صورت میان‌مدت و بلندمدت را به صورت فهرستی در اختیار دولت قرار دهند تا تدوین لایحه بودجه با نگاه به این پیشنهادات در همکاری بین ارکان دولت تدوین شود و نظارت پیشینی درباره عواملی صورت گیرد که امکان تاثیرگذاری بر بازار سرمایه را دارد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت حمایت از بازار سرمایه در نشست تخصصی «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با رییس سازمان بورس و مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی در وزارت اقتصاد بررسی شد.

خاندوزی در این نشست با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه، اظهار کرد: گرچه شرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است؛ اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه بلندمدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری