ابلاغ ۸ ضابطه جدید نظام فنی و اجرایی کشور

ابلاغ ۸ ضابطه جدید نظام فنی و اجرایی کشور

به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، هشت ضابطه جدید ابلاغ شده در دهه نخست تیرماه ۱۴۰۳ شامل «دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت- سال ۱۴۰۳»، «آیین‌نامه بتن ایران – جلد پنجم – دستورالعمل ساخت و اجرای بتن خودتراکم (SCC)»، «دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (بازنگری اول)»، «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (جلد اول) دستورالعمل طراحی و مناسب‌سازی فضاهای باز برای افراد دارای معلولیت»، «دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها»، «دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران جامع (ناحیه)»، «دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی» و «فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال ۱۴۰۳» است که در پایگاه اطلاع‌رسانی نظام فنی و اجرایی کشور منتشر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85524987/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DB%B8-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1