ابلاغ ۱۹ اقدام برای کنترل تورم/ تلاش دولت برای رساندن قیمت‌ها به نقطه مطلوب است


تهران- ایرنا- رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام تلاش دولت این است که تورم را کنترل و قیمت‌ها را به نقطه مطلوب برساند و ۱۹ اقدام رابه صورت زمانبندی شده ابلاغ کردیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137757/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7