ابلاغ شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی


تهران- ایرنا- رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانک‏‌ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را برای اجرا به اداره‌های‌کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85185628/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری