ابلاغ آیین‌نامه تبصره ۱۸قانون بودجه

وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیحاتی درمورد آیین‌نامه تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042013118/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درمورد راه اندازی حساب‌های پیشرفت و عدالت که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ذکر شده است، توضیح داد: آیین‌نامه آن تدوین و توسط معاون اول ریاست جمهوری نهایی شده است.

وی با بیان اینکه آیین نامه مذکور به تازگی ابلاغ شده است، اظهار کرد: امیدواریم از هفته‌های هم فرایند اجرایی و تزریق منابع صورت بگیرد تا فرصتی برای کسب و کار در استان‌ها باشد و برای پروژهای اشتغال مورد استفاده قرار بگیرد.