آیین بزرگداشت یادواره شهدای سازمان برنامه و بودجه برگزار شد


تهران- ایرنا- مراسم گرامیداشت اولین یادواره شهدای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی و مراکز تابعه برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85350250/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری