آینده فروشی و تورم ۶۰ درصدی قابل حاشا نیست


تهران- ایرنا- افزایش ۲۰ برابری فروش اوراق مالی در ۶ سال، فروش بیش از سقف تعیین شده در بودجه سال ۱۳۹۹ و استفاده منابع حاصل از فروش اوراق برای پرداخت هزینه‌های جاری به‌ جای سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های عمرانی، دستاوردی جز تشدید تورم و کسری بودجه برای کشور نداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078772/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری