آیا دولت باید موتورهای تولید تورم را تقویت می‌کرد؟


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد کشور ما در دهه گذشته در تله رشد نقدینگی، تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار بوده و برای خروج از این تله، گریزی جز تغییر رویه‌ها و بازگرداندن اقتصاد به ریل نبود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028994/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری