آیا خرید خانه در ترکیه برای ایرانی‌ها منطقی است؟


سیاست های اردوغان برای توسعه ساخت و ساز در ترکیه و همچنین تشویق سرمایه گذاران خرد برای حضور در این کشور باعث شده است که استانداردهای ساخت و ساز در این کشور به درستی رعایت نشود و شاهد تخیریب بیش از اندازه ساختمان ها به موجب زلزله اخیر باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036691/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری