آنکتاد: ایران ۱.۵میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی در ۲۰۲۲ جذب کرد/ کسب رتبه ۴ در خاورمیانه


تهران- ایرنا- کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) از جذب ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و رتبه ایران از این نظر را ۷۹ در جهان و ۴ در خاورمیانه اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157023/%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1-%DB%B5%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%AC%D8%B0%D8%A8