آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به ۱.۵ میلیون نفر

 رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: از این تعداد، حدود ۸۲۵ هزار و ۸۴۷ نفر، معادل ۱۸۷ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۳۷ نفر ساعت در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مهارت دیدند.

وی ادامه داد: ۲۳ هزار و ۹۹۲ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز فعالیت هستند.

 وی خاطر نشان کرد: این دوره ها به ۱۹ گروه آموزشی از جمله آسیب دیدگان اجتماعی(خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)، افراد دارای معلولیت، پناهندگان و اتباع خارجی، دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانش آموزان – دانشجویان، زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده هایشان – زندانیان، ساکنین سکونتگاه غیر رسمی، ساکنین مناطق روستایی، ساکنین مناطق محروم مرزی، سربازان وظیفه، شاغلین بنگاه های اقتصادی – عشایر، کودکان کار و خیابان ارائه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935173/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1

وی با بیان اینکه دوره‌های مهارت‌آموزی در مراکز دولتی رایگان است گفت: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان متولی ارائه آموزش های مهارتی بیش از ۶۴۰ مرکز آموزش دولتی با ۵ هزار و ۴۰۰ مرکز جوار کارگاهی را در اختیار دارد.

«غلامحسین حسینی نیا» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا گزارشی از عملکرد این سازمان از مهرماه سال گذشته تا مهرامسال ارائه کرد و اظهار داشت: از این تعداد آموزش‌دیده، ۶۴۴ هزار و ۴۲۶ نفر معادل ۱۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۴۶۵ نفرساعت آموزش را در آموزشگاه‌های دولتی فنی و حرفه‌ای سپری کردند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری