آمار اشتباه نوبخت درباره نقدینگی و پایه پولی

آمار اشتباه نوبخت درباره نقدینگی و پایه پولی

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران با نقد عملکرد دولت سیزدهم در حوزه شاخص‌های پولی اینگونه مطرح کرد که در دولت سیزدهم حجم پایه پولی از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نوبخت همچنین بیان کرد که در دولت سیزدهم حجم نقدینگی از ۳.۲ میلیون میلیارد تومان (۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان) به بیش از ۸ میلیون میلیارد تومان رسیده است.

وی درباره بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت سیزدهم هم اظهار داشته که این رقم هم از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد اعداد اعلامی نوبخت درباره میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم خلاف واقع است.

در مرداد ۱۴۰۰ و زمان تغییر دولت حجم نقدینگی در کشور ۳۸۱۹ هزار میلیارد تومان بود، نه آنطور که نوبخت بیان کرده ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان.

همچنین در مرداد ۱۴۰۰ حجم پایه پولی ۵۱۶ هزار میلیارد تومان بود، نه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان.

بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در زمان تغییر دولت ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بود، نه ۱۱۵ هزار میلیارد تومان.

درواقع مشخص است که نوبخت با کم‌نمایی آمار بدهی دولت به بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی در پایان دولت حسن روحانی، تلاش کرده رشد آنها در دولت سیزدهم را بزرگتر از واقع نشان دهد.

آمار اشتباه نوبخت درباره نقدینگی و پایه پولی

این در حالی است که برخلاف تلاش نوبخت برای بزرگنمایی رشد شاخص‌های پولی در دولت سیزدهم، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در این دولت کنترل شده است.

آمار اشتباه نوبخت درباره نقدینگی و پایه پولی

در حالی که در ۳۳ ماه پایانی دولت روحانی نرخ رشد نقدینگی ۱۸ واحد درصد بیشتر شد، در دولت سیزدهم ۱۶ واحد درصد کاهش یافت.همچنین نرخ رشد پایه پولی در ۳۲ ماه پایانی دولت روحانی ۱۹.۸ واحد درصد بیشتر شد اما در دولت سیزدهم ۱۳.۲ واحد درصد کمتر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85522662/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری