آمادگی ۱۸۱۶ جایگاه ذبح دام در روز عید قربان/ ارائه خدمات رایگان دامپزشکی

سرپرست سازمان دامپزشکی گفت: در روز عید قربان ۸۵۰ جایگاه ثابت و ۹۶۶ اکیپ سیار آماده خدمت رسانی به شهروندان برای ذبح بهداشتی دام اند.

سرپرست سازمان دامپزشکی کشور گفت: در تهران ۲۱ جایگاه عرضه بهداشتی دام دایر است که از این تعداد ۳ جایگاه در طول سال ثابت است، ۱۳ جایگاه به صورت موقت برای روز عید قربان و ۵ جایگاه هم مخصوص کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی است.

به گزارش ایسنا، وحید صالحی  با بیان اینکه این جایگاه‌ها با هماهنگی دفتر نمایندگی، ولی فقیه ۴۵۰ اداره دامپزشکی در تهران و شهرستان‌های کشور آماده خدمت رسانی برای ذبح دام در روز عید قربان‌اند، افزود: این خدمت رسانی در تهران یک روز قبل از عید قربان یعنی چهارشنبه و در سایر شهرها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه انجام می‌شود.

وی گفت: حدود ۸۵۰ جایگاه ثابت در سطح کشور در محل های تعیین شده با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی، سازمان میادین شهرداری تهران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی اقدام به عرضه و ذبح بهداشتی دام زنده می‌کنند.

وی افزود: در روز عید قربان ۱۱۶۵ دامپزشک، ۱۶۲۷ بازرس بهداشتی گوشت و ۶۰۵ ناظر شرعی دفتر ولی فقیه در سطح کشور حضور دارند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040502762/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B6-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

 صالحی گفت: ۹۶۶ اکیپ سیار هم در کل کشور برای بازرسی و معاینه دام، آماده خدمت رسانی به شهروندانی اند که مایل به ذبح دام خود در محل هستند.

 صالحی گفت: همه‌ خدمات مربوط به بازرسی، معاینه و ذبح شرعی دام برای شهروندان در روز عید قربان رایگان است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری