آمادگی ۱۸۱۶ جایگاه ذبح دام در روز عید قربان/ ارائه خدمات رایگان دامپزشکی

وی گفت: حدود ۸۵۰ جایگاه ثابت در سطح کشور در محل های تعیین شده با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی، سازمان میادین شهرداری تهران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی اقدام به عرضه و ذبح بهداشتی دام زنده می‌کنند.

 صالحی گفت: ۹۶۶ اکیپ سیار هم در کل کشور برای بازرسی و معاینه دام، آماده خدمت رسانی به شهروندانی اند که مایل به ذبح دام خود در محل هستند.

سرپرست سازمان دامپزشکی گفت: در روز عید قربان ۸۵۰ جایگاه ثابت و ۹۶۶ اکیپ سیار آماده خدمت رسانی به شهروندان برای ذبح بهداشتی دام اند.

به گزارش ایسنا، وحید صالحی  با بیان اینکه این جایگاه‌ها با هماهنگی دفتر نمایندگی، ولی فقیه ۴۵۰ اداره دامپزشکی در تهران و شهرستان‌های کشور آماده خدمت رسانی برای ذبح دام در روز عید قربان‌اند، افزود: این خدمت رسانی در تهران یک روز قبل از عید قربان یعنی چهارشنبه و در سایر شهرها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه انجام می‌شود.

 صالحی گفت: همه‌ خدمات مربوط به بازرسی، معاینه و ذبح شرعی دام برای شهروندان در روز عید قربان رایگان است.

وی افزود: در روز عید قربان ۱۱۶۵ دامپزشک، ۱۶۲۷ بازرس بهداشتی گوشت و ۶۰۵ ناظر شرعی دفتر ولی فقیه در سطح کشور حضور دارند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040502762/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B6-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86سرپرست سازمان دامپزشکی کشور گفت: در تهران ۲۱ جایگاه عرضه بهداشتی دام دایر است که از این تعداد ۳ جایگاه در طول سال ثابت است، ۱۳ جایگاه به صورت موقت برای روز عید قربان و ۵ جایگاه هم مخصوص کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری