آماده‌سازی شرکت‌های بورسی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

وی افزود: بعد از الزام به اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ترتیباتی اتخاذ شد تا با برگزاری جلسات مشترک، این شرکت‌ها نسبت به تکالیف قانونی خود آگاه شوند و بتوانند به درستی نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

در این رابطه افشین محمودیان در این باره اظهار داشت: تاکنون جلسات متعددی با شرکت‌های مختلف پذیرفته شده در بورس و فرابورس از جمله شرکت‌های فعال در زمینه خودروسازی و قطعات، شرکت‌های دارویی، شرکت‌های فعال در زمینه های بانکی، پولی و مالی برگزار شده است.

محمودیان همچنین با بیان اینکه در این جلسات درخصوص شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که بازوی اجرایی قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان هستند به مودیان توضیحات لازم ارائه می شود، تصریح کرد: این شرکت‌ها طبق قانون موظف هستند در زمینه مشاوره و آموزش‌های لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و… با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.

این مقام مسئول با بیان این که جلسات مذکور به صورت مستمر در مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در حال برگزاری است، افزود: هدف ما این است که کلیات قانون، روش‌های اجرا و نحوه تبادل اطلاعات تشریح شود و از همه مهم‌تر ابهامات مودیان در خصوص نحوه و زمان صدور صورتحساب الکترونیکی و چگونگی استفاده از امضای الکترونیکی برطرف شود.

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان ماه 1401 به عنوان اولین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

معاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه فراخوان حضور در این جلسات از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس به شرکت‌ها اعلام شده است، خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان ماه این شرکت‌ها ملزم به ثبت نهایی صورت حساب‌های الکترونیکی صادره از طریق سامانه مودیان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909620/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری