آقای روحانی، خزانه پر از «بدهی» تحویل دادید


تهران- ایرنا- حسن روحانی که در سال‌های پایانی ریاست برای تامین کسری بودجه دولتش به غارت سرمایه‌های مردم در بورس، انتشار صدها هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، برداشت از ذخایر بانک مرکزی و افزایش شبانه قیمت بنزین متوسل شده بود، اکنون مدعی شده دولت را با خزانه پر تحویل داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984161/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری