آغاز پیگرد متخلفان از قانون تسهیل صدور مجوزها


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و روسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد و با یادآوری هفت جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها تاکید کرد که این موارد به همه واحدهای زیرمجموعه آنها ابلاغ شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083222/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری