آغاز عرضه ۴۰۰ قلم لوازم خانگی اموال تملیکی


تهران- ایرنا- حراج ۴۰۰ قلم انواع لوازم خانگی از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ۱۱ استان کشور از امروز شنبه ۱۲ اسفندماه به مدت یک هفته آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405700/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری