آغاز ریزش نرخ دلار در بازار آزاد/ دست بازارساز پرتر از همیشه


تهران- ایرنا- موج ریزش قیمت ها در بازار ارز، دقایقی پیش و با انتشار خبر تکمیل واریز ۶ میلیارد دلار پول ایران به حساب بانک‌های ایرانی در قطر منتشر شد. بدین ترتیب، دست بانک مرکزی برای هرگونه سیاستگذاری ارزی بیش از هر زمان دیگری باز خواهد بود و حفظ ثبات بازار ارز بیش از هر زمان دیگری برای بازارساز امکان پذیر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231456/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری