آغاز خرید خرما در خرمشهر


آبادان – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از شروع خرید تضمینی خرما در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود پنج هزار و ۸۰۰ تن خرما در خرمشهر برداشت شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232388/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری