آغاز اعطای سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس به متولدین ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: واگذاری سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس برای متولدین ۱۴۰۱ انجام می‌شود و سود این اوراق به حساب واریز خواهد شد. با پس‌انداز سود سالانه سهام‌های اختصاص داده شده و رشد قیمت آنها در پایان ۲۴ سالگی فرد با سرمایه اولیه مطلوبی در بازار بورس به فعالیت خود ادامه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087899/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری