آزمون استخدامی روابط عمومی دستگاه‌های دولتی به‌زودی برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از برگزاری آزمون استخدامی روابط عمومی دستگاه‌های دولتی در آینده نزدیک خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167523/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF