آزمون استخدامی امسال برگزار می‌شود؟


تهران-ایرنا- رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری گفت: سازمان اداری و استخدامی برای برگزاری آزمون ملاحظه سازمان سنجش را دارد و اگر این سازمان بتواند شرایط و امکانات برگزاری آزمون استخدامی را فراهم کند، ما آماده برگزاری آن هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977938/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری