آدرس غلط منتقدان برای دریافت مالیات


تهران- ایرنا- دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی در همه عرصه ها در همه جای دنیا مرسوم و قانون است و هر گونه فرار مالیاتی جرم و قبیح تلقی می‌شود. دریافت مالیات از افراد حقیقی و حقوقی پردرآمد هرگز خلاف قانون نبوده و نیست، بلکه فرار این افراد از پرداخت مالیات خلاف قانون و نیز نافی عدالت اجتماعی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85390691/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری