آخرین جزئیات از افزایش ۲۰ درصدی یارانه


تهران-ایرنا- وزارت کار اطلاعیه جدیدی درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیک صادر کرد. بر این اساس، از روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه افزایش اعتبار برای هر سه دهک اعمال می شود. شرط بهره مندی از اعتبار افزایشی، خرید بیش از ۸۰ درصد یارانه ۴۰۰ هزار تومانی معادل ۳۲۰هزار تومان به ازای هر نفر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145037/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87