آخرین تقلای دلالان برای جلوگیری از کاهش نرخ/ ۴۴ اعلامی؛ ۴۰ خرید از مردم


تهران- ایرنا- دلالان ارز و کانال‌های بی‌هویت تلگرامی تلاش می‌کنند با نرخ‌سازی‌های غیرواقعی در تلاش برای جلوگیری از سقوط بیشتر نرخ دلار و رسیدن آن به کانال ۳۰ هزار تومان هستند به طوری که در فضای مجازی نرخ دلار را ۴۴ هزار تومان اعلام می‌کنند اما در واقعیت دلار را بیش از ۴۰ هزار تومان از مردم نمی‌خرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048310/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B4%DB%B4-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری