آخرین تغییرات لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چیست؟

میزان افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان تعیین شد

۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد(۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

آخرین تغییرات لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چیست؟

در ردیف ۷ این لایحه افزایش کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر تصویب شد؛ بنابراین مصوبه، کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و جانبازان و رزمندگان معسر زیر ۲۵ درصد و فاقد شغل و درآمد افزایش می‌یابد.

مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد

همچنین در مصوبه دیگری تمام معلمان طرح مهرآفرین در قانون رتبه بندی معلمان بدون برگزاری آزمون مجدد و الزام وزارت آموزش و پرورش به صدور کد شناسه از اول مهر سال ۱۴۰۱ مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان می شوند.

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵% به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرائی، اضافه می‌شود.

نمایندگان همچنین در ردیف ۳ این لایحه مقرر کردند: حق اولاد ۱۰۰ درصد و حق عائله مندی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ۵۰ درصد در راستای قانون حمایت از خانواده افزایش یابد. این مصوبه به شرح زیر است:

آخرین تغییرات لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چیست؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84927682/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، دولت با هدف بهبود معیشت و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لایحه‌ ترمیم حقوق این قشر را مهرماه به مجلس ارسال کرد و کلیات این طرح دو فوریتی پیش از تعطیلات مجلس به تصویب رسید و امروز – یکشنبه ۸ آبان – نمایندگان مجلس به بررسی و تصویب جزئیات آن پرداختند.

بر اساس پیشنهادی که امروز به تصویب رسید، مجلس با افزایش ۲۰ درصدی نیروهای انتظامی و مسلح موافقت کردند؛  طبق این پیشنهاد، به ردیف ۱ ماده واحده لایحه مذکور عبارت «در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود» الحاق شد تا به شکل زیر نهایی شود:

مبلغ ریالی حق عائله‌مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولان قانون خدمات کشوری افزایش و تعیین می‌گردد.

اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی۲۰ درصد افزایش می‌یابد

بر این اساس، کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۳/  ۴/ ۸۶ به (۵۶ میلیون ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به ۴۵ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

حقوق نیروهای انتظامی و مسلح ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

در ردیف ۲ این لایحه نیز میزان افزایش حقوق بازنشستگان، ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.  در ردیف ۲ این لایحه آمده است:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با مفاد بند ۶ این لایحه موافقت کردند و به این ترتیب اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ در راستای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری ۲۰ درصد در سقف منابع بودجه امسال افزایش یافت.  

در مصوبه امروز مجلس بندهایی به تصویب رسید که علاوه بر کارمندان و بازنشستگان، به اقشار دیگری چون کارکنان نیروهای مسلح، مددجویان نهادهای حمایتی، معلمان و نیز استادان دانشگاه نیز توجه شده بود. جزئیات مصوبات امروز نمایندگان به شرح زیر است:

در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی وکمک هزینه اولاد تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و ۱۰۰ درصد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد.

آخرین تغییرات لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چیست؟

در ردیف ۵ این لایحه افزایش حقوق مددجویان کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی به تصویب رسید و بر این اساس مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش می‌یابد. به این ترتیب با توجه به افزایش ۲۰ درصدی در ابتدای سال، دریافتی این قشر در مجموع ۵۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

تبصره – افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.

تمام معلمان طرح مهرآفرین، مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان می‌شوند

کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر افزایش می‌یابد

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/۷/۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  ۱۳/۶/۷۰  و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌شود.

آخرین تغییرات لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چیست؟

۲-۱- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

امروز رسیدگی به گزارش کمسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بررسی و به تصویب رسید؛ این مصوبه پس از ارسال به شورای نگهبان و مهر تایید آن شورا لازم الاجرا خواهد شد که بر اساس پیش بینی دولت، احکام جدید بازنشستگان و کارکنان دولت از ابتدای مهرماه اعمال خواهد شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری