آثار مهار پایدار عوامل تورم‌زا به صورت تدریجی نمایان می‌شود


تهران- ایرنا- پدیده تورم‌های دو رقمی که ریشه‌های ساختاری داشته و مهار پایدار و دائمی عوامل شکل‌دهنده تورم و نمایان شدن آثار مثبت سیاست‌های اصلاحی را با چالش‌های زیادی مواجه کرده و زمان‌بر شدن این فرآیند موجب شده تا اذهان عمومی گمان کنند دولت کنترل و اثرگذاری بر روند حرکتی نرخ تورم نداشته است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85014335/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری