آبادان و خرمشهر به توسعه اقتصادی لازم دست نیافته‌اند


آبادان – ایرنا – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بر ترسیم یک نقشه راه میان اتاق بازرگانی و سازمان منطقه آزاد اروند برای توسعه اقتصادی در آبادان و خرمشهر تاکید کرد و گفت: وجود ۲ اتاق بازرگانی در منطقه پتانسیل بسیار بالایی است که سایر مناطق آزاد و تجاری کشور از آن بی‌بهره هستند اما با وجود چنین پتانسیلی، این منطقه به توسعه اقتصادی لازم دست نیافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186596/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری